• ۵ خرداد ۱۴۰۱

موسسه پزشکی نسل امید با راه‌اندازی روش بررسی جهش‌های پروتئین EFGR در آزمایشگاه مرکز جامع ژنتیک، قدم مهمی در مسیر درمان ژنتیک برخی سرطان‌ها برداشته اشت.

گیرنده فاكتور رشد اپیدرمی  Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) نوعی انکوژن تیروزین كینازی است كه نقش مهمی را در تنظیم رشد بافت پوششی و تمایز سلول ها ایفا می کند. وقوع جهش فعال کننده در این انكوژن، در انواع مختلفی از سرطان ها از جمله سرطان ریه و گلیوبلاستوما (نوعی سرطان که مغز و نخاع را درگیر می کند) گزارش شده است. با توجه به اینكه نوع جهش های ایجاد شده در ژن EGFR  نقش تعیین كننده ای در انتخاب درمان مناسب دارند، بررسی آنها به ویژه در سرطان ریه، برای انتخاب نوع درمان الزامی است. این جهش‌ها در اگزون های شماره 18، 19، 20 و 21 اتفاق می افتند. آزمایشگاه ژنتیک موسسه پزشکی نسل امید،  34 نوع از مهمترین جهش های این اگزون ها را با  استفاده از روش Real-Time PCR  و در کوتاهترین زمان به انجام می رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

X