آغاز پنل سوم با نام ژنتیک پزشکی در همایش طرح کشوری 1T Quad

  • 20 فوریه, 2020
  • بازدید : 35

پنل سوم با نام ژنتیک پزشکی در همایش طرح کشوری 1T Quad، به ریاست دکتر خرم خورشید و با سخنرانی دکتر رضا نجفی‌پور آغاز شد.

X