• ۱ اسفند ۱۳۹۸

پنل سوم با نام ژنتیک پزشکی در همایش طرح کشوری 1T Quad، به ریاست دکتر خرم خورشید و با سخنرانی دکتر رضا نجفی‌پور آغاز شد.

دیدگاهتان را بنویسید

X