بیشتر درباره شریان رحمی، شریان نافی و شریان مغزی میانی بدانیم

  • ۷ آذر ۱۳۹۸

  شریان رحمی:

 شریان‌های رحمی راست و چپ، از شریان های ایلیاک داخلی راست و چپ منشا گرفته و به رحم وارد می‌شوند و بررسی داپلر شریان‌های فوق نحوه جریان خون از مادر به جفت را نشان می‌دهد. باید توجه داشت با افزایش سن حاملگی و پایین آمدن مقاومت در سیستم عروق جفت (Placenta)˓ جریان خون از مادر به جفت از طریق شریان‌های رحمی آسان می‌شود. این مسئله به وسیله کاهش اندکس مقاومت و افزایش جریان (Flow) در زمان دیاستول در شریان رحمی نمایان می شود.

  شریان های نافی:

 هر کدام از دو شریان نافی از شریان های ایلیاک داخلی مربوط به خود منشا می‌گیرند. در پیرامون مثانه طی مسیر نموده، از جنین خارج شده و دو جزء از اجزای سه گانه بندناف را می‌سازند. در طی حاملگی مقاومت در برابر جریان از جنین به جفت کاهش می‌یابد که این امر موجب افزایش جریان دیاستول می‌شود.

  شریان مغزی میانی (Middle Cerebral Artery):

 شریان مغزی میانی (MCA) نشان دهنده جریان خون (Flow) در مغز جنین است. زمانی که جنین در معرض کاهش Flow (جریان خون) قرار می‌گیرد، مکانیسم‌های دفاعی سبب می‌شوند که Flow در ارگانی مانند مغز جنین افزایش یابد که به آن Brain Sparing گفته می شود و نمود آن توسط داپلر به وسیله کاهش اندکس مقاومت و افزایش Flow در زمان دیاستول خود را نشان می‌دهد.

 Brain Sparing زمانی حاصل می شود که کاهش Flow در جنین سبب هیپوکسی (کاهش اکسیژن) شده باشد. این امر سبب افزایش Flow در مغز جنین می‌شود تا سیستم عصبی مرکزی کمتر تحت تاثیر کاهش اکسیژن قرار گرفته و به سیستم عصبی مرکزی کمتر صدمه وارد شود.

 در کل باید گفت که با بررسی داپلر شریان‌های رحمی˓ نافی و MCA، به درک خوبی از نحوه Flow از مادر به جفت و از جفت به جنین می‌رسیم و بررسی اندکس‌های مقاومت و Pulsatility عروق فوق معیار خوبی است جهت ارزیابی جریان خون از مادر به جنین و میزان و نحوه رشد جنین و آیا اینکه جنین دچار هیپوکسی و Brain Sparing شده است یا نه. در نهایت معیار مناسبی خواهیم داشت برای انتخاب زمان ختم حاملگی و به دنیا آوردن جنین جهت جلوگیری از عوارض هیپوکسی.

دیدگاهتان را بنویسید

X