• ۲۱ مهر ۱۳۹۸

دکتر سعیدرضا غفاری رییس مرکز تحقیقات اختلالات رشد و تکامل جنین نسل امید به عنوان مسئول تهیه و تدوین گایدلاین‌های ملی رویکرد به بیماری‌های ژنتیکی و خانم دکتر رفعتی مدیریت بخش ژنتیک به عنوان همکار اصلی ایشان از سوی “اداره ژنتیک” وزارت بهداشت منصوب شدند. دستورالعمل‌های تدوین شده تاکنون عبارتند از:

  • راهنمای رویکرد تشخیصی ژنتیک به ناتوانی ذهنی و تاخیر تکاملی
  • راهنمای رویکرد تشخیصی ژنتیک به بیماری های ارثی شبکیه
  • راهنمای رویکرد تشخیصی ژنتیک به بیماری های نوروموسکولار
  • راهنمای رویکرد تشخیصی ژنتیک به بیماری‌های ژنتیکی پوست (ژنودرماتوزها)
  • راهنمای رویکرد تشخیصی ژنتیک به ناباروری و سقط مکرر

دیدگاهتان را بنویسید

X