توالی یابی HLA قبل از لانه گزینی با دقت و وضوح بالا با استفاده از تکنیک توالی یابی نسل جدید

  • ۲۴ مهر ۱۳۹۸

پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز تنها روش درمانی در تعدادی از اختلالات ارثی و بدخیمی های هماتولوژیک است. بسیاری از خانواده‌ها موفق به یافتن فرد دهنده پیوند دارای HLA یکسان برای فرد مبتلای خانواده نمی‌شوند. در چنین مواردی به ویژه در کشورهایی که مراکز ثبت ملی در اختیار ندارند در نظر گرفتن یک “کودک ناجی” تنها راه حل در دسترس است.

با استفاده از تکنیک های توالی یابی نسل جدید بر روی تک سلول حاصل از روش‌های لقاح آزمایشگاهی، یک رویان سالم دارای HLA یکسان می‌تواند به رحم مادر متقاضی منتقل شود. به این ترتیب همزمان با اطمینان از عدم ابتلای جنین به بیماری ارثی، بیمار می‌تواند از پیوند سلول‌های بنیادی خونساز بند ناف بهره مند شود. این مطالعه در موسسه پزشکی نسل امید، تلاشی است برای بررسی امکان پذیر بودن توالی‌یابی HLA قبل از لانه گزینی بر روی سلول‌های منفرد بلاستومر با استفاده از تکنیک های توالی یابی نسل جدید.

روش مطالعه: در زوجینی که قبلا مورد تشخیص پیش از لانه گزینی برای تالاسمی بتا قرار گرفته بودند، در مجموع ۱۰ جنین مورد بررسی قرار گرفت و پنج لوکوس HLA از طریق Multiple Displacement Amplification و توالی یابی نسل جدید تک سلول، تعیین شد. برای ۹/۸۸% از ۹۰ لکوس از آللهای HLA تعیین HLA 4 رقمی تهیه شد. آللهای HLA تعیین شدند؛ ۱ ابهام در گروه آللی و ۴ ابهام در سطح پروتیینی شناسایی شد که سپس با آنالیز هاپلوتایپ رفع ابهام شد. بازده تکثیر (Amplification (3/93% بود با میزان حذف آللی (Allele Drop-Out (ADO) Rate) 2/22% (6 آلل از حداکثر ۲۷ allele drop-out حذف شدند.

نتایج: در این مطالعه امکان پذیر بودن یک روش جدید تعیین توالی HLA قبل از لانه گزینی از طریق ترکیب تکنیک بسیار مدرن Whole Genome Amplification، تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی و تعیین HLA با دقت بالا با استفاده از تکینیک‌های تعیین توالی یابی نسل جدید نشان داده شد. این روش می‌تواند در خانواده های ناامید از یافتن یک دهنده پیوند دارای HLA یکسان، توالی یابی HLA قبل از لانه گزینی را به یک تکنیک عملی تبدیل کند.

لینک دانلود مقاله توالی یابی HLA قبل از لانه گزینی با دقت و وضوح بالا با استفاده از تکنیک توالی یابی نسل جدید

دیدگاهتان را بنویسید

X