طرح کشوری غربالگری بیمار‌ی‌های متابولیک ارثی نوزادان

غربالگری بیماری‌های شایع متابولیک نوزادان (6 بیماری) به کمک تکنولوژی

Vector و AutoDELFIA

تضمین کننده سلامت نسل آینده

غربالگری بیماری‌های متابولیک ارثی

طرح کشوری غربالگری بیماری‌های متابولیک اثی نوزادان

در حال حاضر 10 آزمایشگاه در کشور توانایی انجام اختلالات متابولیک را دارند که یکی از آنها آزمایشگاه موسسه پزشکی نسل امید است. این آزمایشگاه در سال ۹۸ بعد از طی کردن ممیزی‌های دقیق وزارت بهداشت، برای انجام تست غربالگری متابولیک، واجد صلاحیت تشخیص داده شد.

ویژگی‌های غربالگری بیماری‌های متابولیک ارثی نوزادان

  1. انجام سریع تست: اگر روزهای اول تولد نوزاد را از دست بدهیم، نوزاد در حال تغذیه از رژیم غذایی مادر باشد و اختلالات وجود داشته باشد، این اختلالات اثر خود را به جا خواهند گذاشت.
  2. دقت بالای تست: خطا در تست مساوی با تشویش اذهان خانواده‌ها و ایجاد نگرانی و انجام اقدامات غیر ضروری در صورت تشخیص غلط است.
  3. جامعیت تست: اختلالات متابولیک ارثی نوزادان محدود به یک یا دو مورد نیست. تعداد بسیاری از این اختلالات وجود دارند اما حدود ۵۰ مورد از این موارد، قابل تشخیص و درمان است.این تست باید جامعیت داشته باشد و بتواند طی تنها یک آزمایش، تمام این اختلالات را تشخیص بدهد و نتیجه آن نیز قابل اعتماد باشد.
X