همکار ارجمند !

جهت ثبت نام درکارگاه مربوطه،  ابتدا فایل ثبت نام در کارگاه را دانلود کرده و پس از تکمیل دقیق اطلاعات درخواستی، فرم مربوطه  و یا فایل حاوی اطلاعات درخواستی را به آدرس  ایمیل  1TQuad@iranfmf.com  ارسال فرمایید.

توجه داشته باشید که کلیه کارگاهها در روز جمعه مورخ 98.12.2  و درمحل موسسه پزشکی نسل امید (تهران، بلوار نلسون ماندلا، پایین تر از چهار راه جهان کودک، شماره 44) برگزار خواهد شد.

X