شرایط پذیرش داوطلب مشارکت در طرح های تحقیقاتی

 

متقاضیانی که متمایل به همکاری با مرکز تحقیقات می باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل می توانند اقدام به ارسال درخواست نمایند:
الف- دارای مدرک IELTS ، PRO MOCK IELTS با نمره  ۷ یا بالاتر و یا داشتن مدرک PRO MOCK TOEFL یا TOEFL با نمره معادل.
ب- دانش آموختگانی که رتبه ورود به دانشگاه کنکور سراسری آنان زیر ۱۰۰۰ باشد.
ج- دانش آموختگانی که در زمره رتبه های برتر یا رتبه هاي اول تا سوم هم رشته و هم ورودي خود باشند.
د- دانش آموختگانی که دارای حداقل یک مقاله بوده که Draft آن توسط داوطلب نوشته شده  و در مجلات ایندکس شده در ISI یا PUBMEDچاپ شده باشد.
واجدین شرایط بعد از مصاحبه حضوری و طی مراحل آزمون عملی  برای کار آموزی و یا مشارکت در طرح های تحقیقاتی انتخاب خواهند شد.

در صورت دارا بودن شرایط بالا فرم زیر را پر کنید:

 

X