مرکز جامع ژنتیک

درباره مرکز

 مرکز جامع ژنتیک نسل امید، از پیشرفته‌ترین مراکز ژنتیک پزشکی در کشور است. مشاوره و بررسی ژنتیکی یکی از مهم‌ترین ارکان کمک کننده در تشخیص و پیشگیری از ناهنجاری‌های مادرزادی می‌باشد. لذا این موسسه با در اختیار داشتن متخصصین کار آزموده در قالب مرکز جامع ژنتیک و همگام با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی فعالیت می‌کند. در این مرکز خدمات تخصصی مثل مشاوره ژنتیک، تشخیص قبل از تولد (PND) و تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD) بیماری‌های ژنتیکی صورت می‌گیرد. این مرکز با در اختیار داشتن روش‌های جدید سیتوژنتیک مولکولی قادر به تشخیص سریع ناهنجاری‌های کروموزومی بر روی نمونه پرزهای جفتی و مایع آمنیوتیک طی ۱ تا ۲ روز کاری می‌باشد. همچنین در این مرکز بررسی محصولات حاملگی از نظر پاتولوژی (اتوپسی) و ژنتیک با همکاری متخصصین ژنتیک و پاتولوژیست صورت می‌گیرد. در این موسسه رویکرد جامع تشخیصی به عقب ماندگی ذهنی، مشکلات حرکتی و ناهنجاری‌های مادرزادی با استفاده از تکنیک‌های نوین ژنومیک صورت می‌گیرد.

نسل جدید تعیین توالی ژنتیکی (NGS)

نسل جدید تعیین توالی ژنتیکی (NGS)

تست غربالگری غیرتهاجمی (NIPT)

تست غربالگری غیرتهاجمی (NIPT)

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی جنین (PGD)

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی جنین (PGD)

تشخیص ژنتیکی بیماری های نورموسکولار

تشخیص ژنتیکی بیماری های نورموسکولار

بخش‌های مرکز جامع ژنتیک

خدمات

برای استفاده از تمامی خدمات زیر ابتدا از بخش مشاوره ژنتیک اقدام به رزرو وقت نمایید. در صورت لزوم متخصصان شما را به قسمت مربوطه ارجاع میدهند.

تیم تخصصی

X