مرکز سلامت مادر و جنین

درباره مرکز

 این مرکز، اولین مرکز جامع غربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی در سه ماهه اول بارداری، مطابق با استاندارد موسسه جهانی جنین در ایران است. که در آن سونوگرافی دقیق سه ماهه اول بارداری و همچنین سونوگرافی ناهنجاری‌های ژنتیکی (بررسی آناتومیک دقیق و جزیی جنین) در سه ماهه دوم بارداری منطبق با استانداردهای جهانی و با پیشرفته‌ترین تجهیزات انجام می‌گیرد. همچنین این مرکز از معدود مراکزی است که در آن اکوکاردیوگرافی قلب جنین همزمان با سونوگرافی در سه ماهه اول بارداری زیر نظر متخصصین مجرب صورت می‌گیرد. از دیگر توانمندی‌های این مرکز، غربالگری مسمومیت‌های بارداری (پره اکلامپسی) در سه ماهه اول بارداری با سونوگرافی داپلر و نرم افزار مربوطه، مطابق با استاندارد جهانی است. در صورتی که بنابر نتایج غربالگری و تجویز پزشک و یا به درخواست متخصصین ژنتیک نیاز به استفاده از روش های تشخیصی پیش از تولد مثل نمونه‌گیری از پرزهای جفتی (CVS) و مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز) باشد، این موسسه با در اختیار داشتن متخصصین کارآمد پریناتولوژی امکان انجام این خدمات و در نهایت انجام تست‌های تشخیصی را برای مراجعین محترم فراهم می‌کند. در این مرکز مشاوره تخصصی ژنتیک شامل مشاوره حین و قبل از بارداری، قبل از ازدواج و پس از بارداری هم انجام می‌شود.

اکوکاردیوگرافی قلب جنین

اکوکاردیوگرافی قلب جنین

آمنیوسنتز و CVS

آمنیوسنتز و CVS

سونوگرافی سه ماهه اول بارداری

سونوگرافی سه ماهه اول بارداری

مشاوره پریناتولوژی

مشاوره پریناتولوژی

مشاوره غربالگری دوران بارداری

مشاوره غربالگری دوران بارداری

دپارتمان‌ها

تیم تخصصی

X