تاریخچه مرکز

مرکز تحقیقات اختلالات رشد و تکامل جنین در سال 1394 با هدف طراحی و اجرای تحقیقات کاربردی در حوزه اختلالات رشد و تکامل جنین راه اندازی گردید. در این راستا، اساتید شناخته شده و صاحب نظران عرصه طب پیشگیری و پزشکی فرد محور با این مرکز همکاری دارند. این مرکز مجری طرح های بزرگ کشوری با همکاران دانشگاه های عمده کشور و نیز وزارت بهداشت و درمان می باشد.

اهداف

انجام تحقیقات به منظور یافتن راه های ارتقای سلامت نسل آینده توسعه و به کار گیری دانش بشری در زمینه علم (اختلالات رشد و تکامل جنین) انجام پژوهش‌های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جواب گویی به نیاز های جامعه جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه (اختلالات و رشد و تکامل جنین) ترغیب، تشویق و به کار گیری محققین کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی

چشم انداز

با انجام طرح امید جهش های ایجاد کننده بیماری های ژنتیکی در کشور به صورت هدفمند و قدم به قدم شناسایی می شوند. 1_جهش های بومی هر بیماری برای هر منطقه خاص جغرافیایی معلوم می شود. 2_جهش های بومی در هر قومیت یا گروه قومیتی مورد بررسی، شناسایی می شود.ادامه مطلب..

به کارگیری بالینی تکنیک (NGS )

به کارگیری بالینی تکنیک (NGS )

تعیین HLA با روش NGS

تعیین HLA با روش NGS

تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی(PGS/PGD)

تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی(PGS/PGD)

بررسی های ژنتیکی در سرطان

بررسی های ژنتیکی در سرطان

اساسنامه
مجوز فعالیت
X