پروژه ارزیابی نرم افزارهای تعیین ریسک در غربالگری سه ماهه اول بارداری

  • ۲۱ مهر ۱۳۹۸

 در این پروژه اطلاعات ۱۰۰۰ جنین غربالگری شده با استانداردهای موسسه پزشکی نسل امید در نرم افزار تعیین ریسک مورد ارزیابی وارد شده و ریسک گزارش شده توسط نرم افزار با معیارهای استاندارد مقایسه گردید بعلاوه اطلاعات مربوط به ۱۰۰ جنین مبتلا به ناهنجاری کروموزومی نیز وارد شد تا دقت تشخیصی نرم افزار نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. این فرآیند برای دو شرکت دیگر معرفی شده از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت در سال ۹۶ انجام شد و گزارش ارزیابی رسما اعلام شد.

دیدگاهتان را بنویسید

X