• ۲۱ مهر ۱۳۹۸

 برنامه کشوری ساماندهی غربالگری ناهنجاری‌های شایع کروموزومی در سال ۹۶ و در قالب طرح تدوین الگوی پایش و ارزیابی مراکز آزمایشگاهی در برنامه غربالگری تریزومی ۱۳، ۱۸ و ۲۱، در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرا درآمد. مرکز تحقیقات اختلالات رشد و تکامل جنین نسل امید طی تفاهم نامه منعقد شده بین موسسه پزشکی نسل امید و آزمایشگاه مرجع سلامت، کلیه امور طراحی سامانه و ورود داده ها و نظارت و ارزیابی آزمایشگاه های همکار برنامه را به عنوان مجری طرح بر عهده گرفت. این برنامه در حال حاضر در حال اجرا بوده و کلیه آزمایشگاه های انجام دهنده غربالگری در ۹ استان پایلوت موظف شده اند که اطلاعات بیماران خود را جهت ارزیابی در سامانه طراحی شده وارد کنند. در راستای اجرای این طرح اقدامات زیر از طریق موسسه پزشکی نسل امید به اجرا درآمده است.

  • طراحی و اجرای سامانه الکترونیک
  • فراهم کردن امکان ثبت نام آزمایشگاه‌های متقاضی همکاری با برنامه
  • امکان بارگذاری‌های تعیین شده
  • تشکیل جلسات مشترک در طول اجرای طرح و تبادل اطلاعات و شاخص‌ها و بهبود روش کار
  • بهره‌برداری از اطلاعات تهیه شده به منظور توسعه و ارتقای برنامه کشوری
  • صیانت از اطلاعات ارسال شده ار آزمایشگاه‌های متقاضی همکاری با برنامه
  • بهره‌برداری و انتشار داده‌ها و اطلاعات جمع آوری شده

 تاکنون اطلاعات بیش از ۷۰۰۰۰ بارداری در این سامانه وارد شده و در حال بررسی و آنالیز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

X