• ۱ اسفند ۱۳۹۸

تیم ممیزی اداره ژنتیک وزارت بهداشت در روز پنجشنبه ۹۸/۰۷/۲۵  در موسسه پزشکی نسل امید حضور یافتند و این مجموعه را از لحاظ انطباق با الزامات استاندارد مدیریت تضمین کیفیت در آزمایشگاه‌ها (ISO15189) جهت پیوستن به طرح کشوری غربالگری نوزادان به روش MS/MS مورد بررسی و ممیزی قرار دادند.

این تیم متشکل از ۴ کارشناس به سرپرستی خانم دکتر صغری روحی، عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران بود که در قالب سه گروه از موسسه نسل امید بازرسی به عمل آوردند.

در این بازرسی مستندات و سیستم مدیریت کیفیت موسسه، توسط خانم دکتر روحی سرممیز تیم بازرسی مورد بررسی قرار گرفت. جناب آقای دکتر سعید طالبی، دبیر کمیته تضمین کیفیت تشخیص ژنتیک، پروسه‌های قبل از آزمایش شامل نحوه پذیرش و نمونه گیری بیماران، نرم افزار اختصاصی طراحی شده توسط واحد IT موسسه نسل امید برای پذیرش، جوابدهی و مدیریت بیماران و در نهایت پروسه‌های پس از آزمایش شامل بررسی کات آف‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها، دیتا بیس‌ها، نتایج به دست آمده از ۱۳۰۰ بیمار آنالیز شده در موسسه نسل امید و صحت و اطمینان اعداد ثبت شده را مورد بررسی قرار دادند. همچنین جناب آقای دکتر رضا دوست عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی و جناب آقای نادری نماینده آزمایشگاه مرجع سلامت بازرسی‌های فنی از دستگاه ها و پروتکل‌های آزمایشگاهی موسسه نسل امید را جهت تعیین صحت و دقت آزمایشات به عهده داشتند.

در جلسه اختتامیه ممیزی که با حضور مدیران موسسه پزشکی نسل امید برگزار شد، سرکار خانم دکتر روحی ضمن قدردانی از پرسنل خبره و کارآمد موسسه، سیستم مدیریت کیفیت موسسه پزشکی نسل امید را بالاتر از سطح استاندارد های اداره ژنتیک ارزیابی نموده و اذعان داشت در ممیزی به عمل آمده هیچ عدم انطباقی مشاهده نشد. وی اضافه کرد تاکنون در هیچ یک از ۶ آزمایشگاه همکار در طرح کشوری غربالگری نوزادان این سطح از استاندارد مشاهده نشده است.

همچنین جناب آقای دکتر طالبی پیشنهاداتی را در خصوص تبدیل موسسه پزشکی نسل امید به سانتر کشوری بررسی و افتراق بیماری های متابولیک مطرح نمودند.

به درخواست جناب آقای دکتر رضا دوست یک مورد تست به صورت کامل اجرا و نتیجه جهت ارائه به ریاست اداره ژنتیک وزارت بهداشت تحویل ایشان گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

X