• ۲۴ مهر ۱۳۹۸

 كاهش و از بين رفتن تدريجي عوارض اوليه حاملگي مانند تهوع، خستگي و درد سينه در این هغته مشاهده میشود ، شما انرژي بيشتري به دست آورده و از تغييرات بدن خود احساس خوشايندتري خواهيد داشت. در برخی حالات تهوع صبحگاهی تا هفته ۱۶ بارداری ادامه می یابد و نوک پستان ها تیره شده و هاله اطراف آن بزرگتر میشوند. کمی ممکن است احساس گرما نمایید و این بعلت جریان زیاد خون در بدن شما میباشد. بدن شما میبایست بسرعت خون را در بدن به گردش آورد تا اکسیژن مورد نیاز شما و فرزندتان تامین شود.

جنین در هفته چهاردهم بارداری می‌تواند در کیسه آمونیوتیک ادرار کند. او قبلاً این آب را می‌خورد، اما حالا در آن ادرار هم می‌کند. مایع امنیوتیک کاملا فرزندتان را احاطه میکند و اجازه چرخش به آن میدهد. همچنین این مایع را تنفس میکند به حالت بازدم تا خود را برای نفس کشیدن آماده کند. مایع آمنیوتیک هرچندساعت خود را بازسازی میکند.

جنین شما به اندازه یک لیموست و  ۴۳ گرم وزن و ۸٫۷ سانتی متر قد دارد.

X