• ۲۴ مهر ۱۳۹۸

در هفته ۱۱ بارداری پزشک شما ممکن است برای شما آزمایش غربالگری سه ماهه اول بارداری در موسسه پزشکی نسل امید را تجویز نماید که این غربالگری ترکیبی از سونوگرافی و آزمایش خون است؛ برای اینکه تعیین کند آیا کودک شما در معرض خطر ناهنجاریهای کروموزومی مانند سندرم داون هست یا خیر؟

At 11 weeks pregnant, your baby is the size of a fig

هرچه به پایان سه ماهه اول نزدیک میشوید متوجه تغییراتی به خصوص در شکم خود میشوید، رحمتان آماده بزرگ شدن و ورود به شکمتان میباشد.هرچه به پایان سه ماهه اول نزدیک میشوید علائم شما مخصوصا تهوع و استفراغ شما بهتر می شود.با حل شدن مشکل تهوع و استفراغتان ممکن است میل به غذا در شما افزایش یابد و وزنتان افزایش یابد.

کودک شما تقریا ۷ گرم وزن و ۴٫۱ سانتی متر قد دارد.

X