دسته: مرکز جامع سلامت مادر و جنین

مرکز جامع ژنتیک

نتايج استفاده از تست‌هاي غيرتهاجمي دوران بارداري جهت تشخيص سندرم داون با استفاده از DNA آزاد جنيني در سرويس سلامت ملي اسپانيا: تجزيه و تحليل مقرون به صرفه بودن هزينه‌ها

اهداف آزمایش NIPT تکنیکی است که براساس DNA های جنینی موجود در گردش خون مادر،

X