بخش بالینی

اساس ایجاد بخش متابولیک (بیوکمیکال ژنتیک) بر پایه نیاز مبرم به وجود یک مرکز جامع و مجهز جهت تشخیص و درمان بیماری های متابولیک مادرزادی می باشد که تاکنون با وجود شیوع بالای این دسته از بیماری ها و توسعه برنامه غربالگری نوزادی چنین مرکزی در کشور وجود نداشته است. هر چند که هر کدام از بیماری های متابولیک ارثی نادر می باشند لیکن بر اساس آمارهای جهانی در مجموع شیوع بالایی در حدود ۱ در هر ۱۵۰۰ تولد زنده را در بر میگیرد که با توجه به ازدواج های فامیلی در کشور ما از شیوع بیشتری نیز برخوردار می باشد. این دسته از بیماری ها علایم غیر اختصاصی داشته و با بسیاری از بیماری های شایع دیگر ممکن است اشتباه شود. علایم می تواند از نوزادی تا بزرگسالی در هر سنی بروز نماید و بصورت حاد یا مزمن فرد را درگیر کرده و با موربیدیتی و مورتالیتی بالایی همراه می باشد. لذا تشخیص به موقع و درمان آن در صورت امکان می تواند معلولیت های آتی و مرگ و میر نوزادان و کودکان را به میزان قابل توجهی کاهش داده و با روش های تشخیص قبل از تولد از بروز آنان در بارداری های بعدی کاسته خواهد شد .

خوشبختانه موسسه پزشکی نسل امید حدودا از ۱۰ سال پیش، به عنوان یک مرکز پیشرو در غربالگری اختلالات متابولیک، مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا بوده و در این حوزه فعالیت کرده است. در این راستا همراهی و تعامل تنگاتنگ بین بخش آزمایشگاه با بخش بالینی و بخش ژنتیک ملکولی وجود دارد تا به تشخیص قطعی این دسته از بیماری ها کمک کرده و همچنین امکان دسترسی به تشخیص های قبل از تولد به منظور جلوگیری از بروز موارد مبتلای بعدی در خانواده را فراهم کند.

در بخش بالینی مرکز پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک، متخصصین نام آشنای این حوزه ضمن معاینه، مشاوره و درمان دقیق بیماران، امکان معرفی مبتلایان به بخش های خصوصی و دولتی حمایت و توانبخشی این عزیزان را فراهم می کنند.

پزشکان این دپارتمان

X