درباره پزشک

جناب آقای دکتر عمران اسماعیل زاده، مقطع کارشناسی ارشد را در رشته ژنتیک مولکولی در موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی تهران به اتمام رساندند. جنااب آقای دکتر اسماعیل زاده دکترای ژنتیک پزشکی خود را از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران دریافت نمودند و در حال حاضر به عنوان رییس مرکز تحقیقات اختلالات رشد و تکامل جنین و مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک موسسه پزشکی نسل امید همکاری می‌نمایند.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
دکترای ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
X