درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1358-1367 دکتری پزشکی عمومی دانشگاه تهران
1369-1372 دکتری تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی دانشگاه تهران

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1381-1393 رادیولوژی وسونوگرافی مسئول فنی حضرت فاطمه (س)
1393-1396 رادیولوژی و سونوگرافی مدیر گروه صارم
1396-1398 تصویربرداری مسئول بخش موسسه پزشکی نسل امید

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 9:00 - 20:00 
 • 9:00 - 20:00 
 • 9:00 - 20:00 
 • 9:00 - 20:00 
 • 9:00 - 20:00 
 • 9:00 - 14:00 
 • تهران 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

جناب آقای حسن خانزادی دانش آموخته ی رشته ی تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. عمده فعالیت ایشان در بخش تصویربرداری موسسه پزشکی نسل امید، انجام سونوگرافی غربالگری (NT) و انجام سونوگرافی آنومالی و سونوگرافی کالرداپلر جهت بررسی اختلالات کروموزومی و آنومالی های جنین و پایش نحوه ی رشد جنین می باشد.

X