از زبان پزشک

نسل امید راهی برای انتخاب نسل امروز و سلامت نسل فردا

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1389-1390 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی علوم پزشکی شهید بهشتی
1390-1394 دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی

موفقیت‌ها

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانش آموخته برتر کارشناسی ارشد
رتبه 1 کشوری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1390 رتبه 1 کشوری آزمون کتبی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1393 دانشجوی برتر دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
عضو اداره نخبگان جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو مرکز استعدادهای درخشان

جناب آقای دکتر داود زارع عبداللهی، دارای مدرک کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی و دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. ایشان به عنوان رییس مرکز تحقیقات اختلالات رشد و تکاملی جنین با موسسه پزشکی نسل امید همکاری می‌نمایند.

X