درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
کارشناسی پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
متخصص علوم پزشکی شهید بهشتی
فلوشیپ طب سلامت مادر و جنین علوم پزشکی تهران

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • سه شنبه 
  • پنجشنبه 
  • 11:00 - 17:00 
  • 14:30 - 17:30 
  • تهران 
  • تهران 

خانم دکتر زهرا سلیمانی تخصص خود را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخذ نمودند. همچنین ایشان دارای مدرک فوق تخصص طب مادر و جنین از دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

X