درباره پزشک

سرکار خانم دکتر زهرا فروهش طهرانی در حال حاضر با سمت مسئول فنی مرکز جامع پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک ارثی با موسسه پزشکی نسل امید همکاری می‌نمایند

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1360 کارشناسی پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
1361-1365 متخصص پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
1366 برد تخصصی آناتومی و پاتولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

سوابق

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1374 تا کنون آزمایشگاه بالینی و پاتولوژی مدیر ذکریا
1374 تا 1393 پاتولوژی استادیار شریعتی تهران
1369 تا 1374 گروه پاتولوژی رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1368 تا 1374 استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سرکار خانم دکتر زهرا فروهش طهرانی در حال حاضر با سمت مسئول فنی مرکز جامع پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک ارثی با موسسه پزشکی نسل امید همکاری می‌نمایند.

X