درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1379-1383 کارشناسی زیست شناسی تبریز
1385-1388 کارشناسی ارشد بیوشیمی مشهد
1391-1397 دکترای زیست شناسی تولیدمثل پژوهشگاه ابن سینا

سرکار خانم دکتر سارا دربندی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته زیست شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز است. ایشان مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته بیوشیمی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد اخذ نمودند. همچنین خانم دکتر سارا دربندی دوره دکترا در رشته بیولوژی تولید مثل را در پژوهشگاه ابن سینا سپری نمودند. ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ژن درمانی و طب ترمیمی در موسسه پزشکی نسل امید هستند. 

X