از زبان پزشک

از نظر من موسسه پزشکی نسل امید یکی از مراکز مهم و ارزشمند در تشخیص قبل از تولد کشور می باشد.

فوق تخصص قلب کودکان

سال درجه دانشگاه
1375 فوق تخصص،قلب کودکان لندن

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • سه شنبه 
  • 15:00 - 17:00 
  • 15:00 - 20:00 
  •  
  •  

جناب آقای علی اکبر زینالو دانش آموخته رشته قلب جنین – کودک و نوجوان از دانشگاه ایران _ لندن می باشند از سال ۱۳۶۶ تاکنون به عنوان استاد در دانشگاه تهران مشغول تدریس می باشند. از سال ۹۶ به عنوان همکار بالینی جهت انجام اکوی کامل قلب جنین در موسسه پزشکی نسل امید در حال همکاری هستند.

X