درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1378-1386 دکترای پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
1386-1390 فوق دکترای رادیولوژی علوم پزشکی مشهد

تجربیات

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
2017- تا کنون School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Research Scientist SADR (Sanjesh Darou Raazi) Start up, Tehran, Iran
2015-2019 Gundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran Lecturer in Medicinal Chemistry Gundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2017-2018 Visiting Scholar, Medicinal Chemistry, School of Pharmacy University of Waterloo, Waterloo, Canada

سرکار خانم دکتر لیلا حجازی فوق لیسانس شیمی را در سال 1390 از دانشگاه اصفهان اخذ نمود. ایشان سال 1392 در مقطع دکترا در رشته شیمی دارویی از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شد. سرکار خانم دکتر لیلا حجازی در مرکز جامع پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک ارثی و مرکز تحقیقات پزشکی فردمحور و ژنومتابولولمیکس با موسسه پزشکی نسل امید همکاری می نمایند.

X