درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1378-1386 دکترای پزشکی عمومی علوم پزشکی تهران
1386-1390 فوق دکترای رادیولوژی علوم پزشکی مشهد

تجربیات

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1390-1396 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1391-1396 مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

جناب آقای دکتر مهدی بنان، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته زیست شناسی (1989) از دانشگاه تگزاس در آستین است. ایشان مدرک دکترای خود را در رشته علوم زیستی (زیست شناسی مولکولی- 1996) و M.B.A Finance (2001) را نیز از همین دانشگاه اخذ نموده است. دکتر مهدی بنان از آبان سال 1399 با عنوان مجری طرح با مرکز تحقیقات ژن‌درمانی و طب ترمیمی موسسه پزشکی نسل امید، همکاری دارند.

X