از زبان پزشک

از نظر من موسسه پزشکی نسل امید پیشرو در غربالگری و طب پیشگیری می باشد.

پزشکی عمومی

سال درجه دانشگاه
1383 دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق حرفه ایی

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1387-1389 _ پزشک هایپرباریک اکسیژن تراپی _
1394 پزشک اورژانس بیمارستان امام سجاد ناجا
1390 تاکنون _ مشاوره ژنتیک موسسه پزشکی نسل امید
_ _ پزشک اورژانس بیمارستان باهر

سرکار خانم مژگان رحیمی دانش آموخته رشته پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی می باشند. از سال ۱۳۹۰ به عنوان پزشک مشاور ژنتیک در موسسه پزشکی نسل امید در حال همکاری هستند.

X