از زبان پزشک

از نظر من موسسه پزشکی نسل امید، پیش قراول انجام خدمات آزمایشگاهی جدید در کشور است.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1392 فلوشیپ اطفال علوم پزشکی شهید بهشتی
1382 متخصص آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق حرفه ایی

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1382 _ مسئول فنی ابن سینا
1387 _ مسئول فنی موسسه پزشکی نسل امید

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • یکشنبه 
  • سه شنبه 
  • 16:00 - 18:00 
  • 16:00 - 18:00 
  •  
  •  

سرکار خانم هاله سلطان قرایی دانش آموخته رشته آسیب شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند. از سال ۱۳۸۷ به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه در موسسه پزشکی نسل امید در حال همکاری هستند.

X