درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1997 کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم پزشکی تهران
2008 کارشناشی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات
2017 تا کنون دکترا علوم پزشکی تهران

تجربیات

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
2018-2017 آزمایشگاه پروتئومیکس سیستماتیک،مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل (RBRC) موسسه ابن سینا
201-2017 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل (RBRC)، موسسه ابن سینا و کلینیک های پستان و رادیولوژی مرکز ناباروری ابن سینا به عنوان مدیر اجرایی و هماهنگ کننده. مدل پیش بینی موفقیت آمیز IVF مراجعه کننده به کلینیک ابن سینا با استفاده از روش های یادگیری ماشینی.
2009-2014 مرکز تحقیقات آنتی بادی مونوکلونال. طراحی دارویی واکسن و آنتی بادی های مونوکلونال با استفاده از بیوانفورماتیک، موسسه تحقیقات ابن سینا

سرکار خانم دکتر پریسا شاه‌نظری فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه تهران است. ایشان کارشناسی ارشد خود را در همین رشته از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ نمود و از سال 2018 تا کنون دانشجوی رشته بایوانفورماتیک پزشکی در دانشگاه تهران هستند. ایشان در حال حاضر با عنوان عضو مرکز تحقیقات پزشکی فردمحور و ژنومتابولومیکس با موسسه پزشکی نسل امید همکاری می‌نمایند.

X