ویدیو: مستند زندگی پیش از تولد (غربالگری سه ماهه اول بارداری)

  • ۲۱ مهر ۱۳۹۸

مستند زندگی پیش از تولد (غربالگری سه ماهه اول بارداری)


 

غربالگری سه ماهه اول از ابتدای هفته ۱۱ بارداری (۱۱W + 0D) تا آخر هفته ۱۳ بارداری (۱۳W + 6D) که طول جنین (CRL) در محدوده ۴۵ الی ۸۴ میلیمتر است، انجام می شود. درغربالگری سه ماهه اول، ریسک سه ناهنجاری کروموزومی شایع شامل سندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸) و سندرم پاتو (تریزومی ۱۳) در جنین محاسبه می شود. در هر سه سندرم ذکر شده عقب ماندگی ذهنی یکی از علایم است. نتايج حاصل از غربالگرى سه ماهه اول، به ما نشان می دهد كه با چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى ۱۸ و يا تريزومى ۱۳ خواهد بود كه در گزارش غربالگرى به آن نسبت تعیین ریسک گفته می ‏شود. دقت این غربالگری تقریبا ۹۴ درصد است و موارد مثبت کاذب ۴/۸ در صد است.

لینک دانلود ویدئو مستند زندگی پیش از تولد (غربالگری سه ماهه اول بارداری)

 

X