پادکست: غربالگری سه ماهه اول بارداری در موسسه پزشکی نسل امید

  • ۲۰ مهر ۱۳۹۸

غربالگری سه ماهه اول بارداری


 


غربالگری سه ماهه اول در مرکز جامع سلامت مادر و جنین موسسه پزشکی نسل امید مطابق با استانداردهای جهانی انجام
از ابتدای هفته ۱۱ بارداری (۱۱W + 0D) تا آخر هفته ۱۳ بارداری  (۱۳W + 6D) که طول جنین(CRL) در محدوده ۴۵ الی ۸۴ میلیمتر است، انجام می‌شود. در غربالگری سه ماهه اول ریسک سه ناهنجاری کروموزومی شایع شامل سندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸) و سندرم پاتو (تریزومی ۱۳) در جنین محاسبه می‌شود.

در هرسه بیماری ذکر شده، عقب ماندگی ذهنی یکی از علایم است. نتایج حاصل از غربالگرى سه ماهه اول به ما نشان می دهد، به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى ۱۸ و يا تريزومى ۱۳ خواهد بود و در گزارش غربالگرى به آن تعیین ریسک ابتلا گفته می‏ شود. دقت این غربالگری تقریبا ۹۴ درصد است و موارد مثبت کاذب ۴/۸ درصد است.

دانلود پادکست غربالگری سه ماهه اول بارداری در موسسه پزشکی نسل امید

X