پمفلت: غربالگری اختلالات متابولیک نوزادان در موسسه پزشکی نسل امید

  • ۲۰ مهر ۱۳۹۸

غربالگری اختلالات متابولیک نوزادان در موسسه پزشکی نسل امید


 تست غربالگری اولین تستی است که برای فرزند شما انجام میشود. بهترین زمان انجام این تست دو تا سه روز پس از تولد و نهایتا تا دو هفته اول پس از تولد است. با گرفتن چند قطره خون از پاشنه پا (DBS) بر روی کاغذ فیلتر مخصوص این تست به راحتی قابل اجرا بوده و با انجام آن میتوان بیماری هایی را که در آینده بالقوه موجب صدمات جدی در کودک خواهد شد پیش از بروز آن شناسایی و درمان کرده و از بروز عوارض جبران ناپذیر به میزان بالایی پیشگیری نمود. بایستی توجه داشت بیماری های ارثی و ژنتیکی که با این تست شناسایی میشود در همه موارد صد در صد قابل درمان نبوده و در برخی از آنها تنها میتوان از شدت علایم و عوارض کاست. از طرف دیگر نرمال بودن این تست تضمین کننده عدم ابتلا کودک در آینده نخواهد بود چرا که موارد خفیف بیماری های ارثی ممکن است تست غربالگری نرمال داشته باشند. علیرغم تمام این کمبودها و اشکالات در حال حاضر بهترین روش پیشگیری از بروز صدمات جدی جبران ناپذیر آتی در کودک در تمام دنیا تست غربالگری نوزادی بوده که به روش های مختلفی صورت میگیرد.

  

دانلود پمفلت غربالگری اختلالات متابولیک نوزادان در موسسه پزشکی نسل امید

X