• ۲۸ آبان ۱۳۹۸

 ثابت شده است كه با اندازه گیری میزان ترانسلوسنسی چین خلفی گردن در جنین (بین پوست جنین و بافت پوشش دهنده ستون فقرات گردنی) در نمای مید ساژیتال در فاصله هفته 13-11 بارداری می توان وجود ادم میان بافتی را كه یکی از علایم مهم می باشد را تشخیص داد. ثابت شده است افزایش NT از علایم تشخیصی به نفع سندرم داون و تریزومی 13 و تریزومی 18 و سندرم ترنر می باشد. هرچند با افزایش NT احتمال خطر ابتلای جنین به ناهنجاری های پیش گفته شده افزایش می یابد، اما همچنان موارد قابل توجهی از جنین های مبتلا یافت می شود که اندازه NT آنها افزایش نیافته است. از سوی دیگر در مواردی نیز افزایش NT همراه با کاریوتیپ نرمال دیده می شود مانند: ناهنجاری های قلبی، ناهنجاری های ریوی، ناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی، ناهنجاری های کلیوی، ناهنجاری های اسکلتی، بیماری های متابولیک، ناهنجاری های سیستم ادراری تناسلی، نقایص دیواره شکمی و فتق دیافراگماتیک

دیدگاهتان را بنویسید

X