اگر دوره قاعدگی شما منظم باشد، معمولا بارداری حدود ۱۱ تا ۲۱ روز پس از آخرین دوره قاعدگی شما رخ می دهد. لقاح و تشکیل جنین به زمان تخمک‌گذاری شما بستگی دارد. از آنجا که اکثر زنان تاریخ دقیق تخمک‌گذاری خود را نمی‌دانند، تاریخ بارداری آنها صرفا بر اساس اولین روز از آخرین دوره قاعدگی آنها برآورد می شود و بر اساس آن، پزشک ۲۸۰ روز بعد را به عنوان تاریخ احتمالی زایمان در نظر می‌گیرد. به خاطر داشته باشید دقیق‌ترین روش تعیین سن حاملگی انجام سونوگرافی درهفته‌های اول بارداری است و بهترین زمان سونوگرافی جهت تعیین سن حاملگی انجام سونوگرافی ۹-۸ هفته بارداری است.

 

برای محاسبه سن بارداری و تاریخ احتمالی زایمان، تاریخ اولین روز آخرین دوره قاعدگی خود را به تفکیک روز، ماه و سال در باکس زیر ثبت کنید.

 

تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی

X