بارداری و روزه‌داری

دسته بندی:

توضیحات

برای پاسخ به سوالات مادران باردار درباره روزه‌داری و بارداری، نظرات متخصصان موسسه پزشکی نسل امید را در قالب این فیلم آموزشی برای شما مخاطبان عزیز، آماده نموده‌ایم.

X