سمینار علمی جایگاه NIPT در پروتکل های غربالگری دوران بارداری

سمینار علمی یک روزه با حضور متخصصین مربوطه و تصمیم سازان سلامت کشور در تاریخ یکم اسفند 98 در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی برگزار شد.

دسته بندی:

توضیحات

غربالگری اختلالات شایع کروموزومی و ناهنجاری‌های جنین در دوران بارداری از دغدغه‌های نظام سلامت هر کشور است. آنچه این مهم را حساس‌تر می کند رویکرد بالینی و تشخیصی صحیح، جامع، ارزان و در حد امکان در دسترس مادران باردار است. در این راستا، طرح کشوری پایش غربالگری مادران باردار با پیشگامی موسسه نسل امید و همکاری وزارت بهداشت، انجمن پریناتولوژی و انجمن رادیولوژی در سال  ۱۳۹۸ آغاز به کار نموده است. هدف این طرح انتخاب بهترین رویکرد غربالگری دوران بارداری وتعیین جایگاه NIPT در غربالگری دوران بارداری و کاهش چشمگیر هزینه‌ها و مشکلات این روش‌ها برای مادران کشورمان است.

سمینار علمی یک روزه با حضور متخصصین مربوطه و تصمیم سازان سلامت کشور در تاریخ یکم اسفند 98 در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی برگزار شد.

X