کلاس آموزشی درباره دوران بارداری و کرونا

دسته بندی:

توضیحات

موسسه پزشکی نسل امید در این فیلم آموزشی به سراغ متخصصان رفته است تا به سوالات شما درباره بارداری در دوران کرونا پاسخ دهیم.

X