کنگره پزشکی فرد محور

این کنگره به پایان رسیده است.

دسته بندی:

توضیحات

کنگره پزشکی فرد محور: فرصت‌های پیش رو در حوزه‌های سرطان و تولید مثل

پزشکی فرد محور رویکردی هدفمند و هوشمندانه به تشخیص و درمان بیماری‌ها است به نحوی که پایه اصلی پزشکی فرد محور از شناسایی و سپس طبقه‌بندی افراد بر اساس ویژگی ژنتیکی و خصوصیات ژنومیک است.

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اداره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز تحقیقات نسل امید و دانشگاهای عمده کشور  «سمپوزیوم پزشکی فردمحور؛ فرصت ها و چالش های پیش رو» را در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۹۶ برگزار نمود. در این سمپوزیوم درخصوص موضوعات اساسی ازجمله سرطان، ناباروری، فناوری های نوین مرتبط با موضوع و سیاستگزاری های سلامت در زمینه بیمه و دارو، ملاحظات اجتماعی و حقوقی و اخلاقی بحث و تبادل نظر شده است.

X