روش های ارجاع بیماران و خانواده ها به طرح امید

  • ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

در حال حاضر بیماران به طرح امید از ۴ روش ارجاع می شوند:

مرکز حمایت از بیماران چشمی آرپی:

این بیماران و خانواده های آنها بر اساس تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات نسل امید و مرکز حمایت از بیماران چشمی آرپی ابتدا توسط پزشکان مرکز آرپی تحت معاینه دقیق و بررسی های تخصصی چشم پزشکی قرار می گیرند و بر اساس پروتوکول های اعلام شده از مدیریت طرح امید در صورتی که واجد شرایط ورود به طرح باشند به مرکز تحقیقات نسل امید معرفی می شوند. بیماران معرفی شده از سوی مرکز آرپی از خدمات حمایتی طرح و مرکز آرپی برخوردار می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز آرپی یا مرکز تحقیقات نسل امید تماس بگیرید.

مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت: بیماران مبتلا به MPS

این دسته از بیماران بر اساس تفاهم مرکز تحقیقات نسل امید و وزارت بهداشت به مرکز تحقیقات نسل امید معرفی می شوند. کلیه هزینه ها آزمایش ژنتیک توسط مرکز تحقیقات نسل امید تامین می شود و خدمات تشخیصی به صورت رایگان انجام می شود.

پزشکان معتمد طرح از سراسر کشور: متخصصین چشم، فوق تخصص های متابولیک، متخصصین و مشاوران ژنتیک

کلیه بیماران چشمی و متابولیک که واجد شرایط ورود به طرح باشند از طریق پزشکان همکار به مرکز تحقیقات نسل امید معرفی می شوند. بررسی دقیق مدارک و مشاوره تخصصی ژنتیک به صورت رایگان در مرکز تحقیقات نسل امید انجام می شود. و در صورت پذیرش در طرح حداقل ۵۰% هزینه آزمایش های تخصصی ژنتیک توسط طرح تامین می شود. در صورت نیاز بیشتر به اقدامات حمایتی واحد مددکاری بررسی های بیشتر در جهت امکان تامین بیشتر هزینه ها انجام خواهد داد.

مراجعه مستقیم بیماران یا خانواده ها به طرح امید

خانواده های بیماران مبتلا به بیماری های ارثی چشم و یا بیماری‌ های متابولیک ارثی و یا به صورت کلی هر بیماری که در خانواده که از نسلی به نسل بعد منتقل گردیده است و یا به صورت متناوب در افراد و خویشاوندان گوناگون تکرار شده است و خانواده نگران تکرار آن بیماری ها هستند و یا به نحوی نگران آینده و پیش آگهی بیماری در خانواده و یا فرد مبتلا هستند حتی اگر لزوماً تشخیص آنها هم قطعی نگردیده است و شک به یک بیماری ژنتیکی در آنها وجود دارد می توانند با در دست داشتن همه مدارک و سوابق و بررسی‌ های پزشکی انجام شده و آزمایشات مربوطه و نظرات پزشکان مستقیماً به مرکز تحقیقات نسل امید واحد طرح امید مراجعه نمایند تا بعد از بررسی مدارک و مشاوره لازم در صورتی که واجد شرایط باشند برای ورود به طرح انتخاب شوند.

X