خدماتCategory: مرکز پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک

مرکز پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک ارثی

دکتر پیمانه سرخیل

دکتر پیمانه سرخیل

مدیر بالینی مرکز پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک ارثی

درباره مرکز

 این مرکز بر پایه ی نیاز مبرم به وجود یک مرکز جامع و مجهز، جهت تشخیص و درمان بیماری های متابولیک مادرزادی، در کشورمان ایجاد شده است. هر چند که هر کدام از بیماری های متابولیک ارثی، نادر می باشند لیکن بر اساس آمار های جهانی در مجموع شیوع بالایی در حدود 1 در هر 1500 تولد زنده را در بر می گیرند که با توجه به ازدواج های فامیلی در کشور ما از شیوع بیشتری نیز برخوردار می باشد. این دسته از بیماری ها علایم غیر اختصاصی داشته و با بسیاری از بیماری های شایع دیگر ممکن است اشتباه شود. علایم می تواند از نوزادی تا بزرگسالی در هر سنی بروز نماید و بصورت حاد یا مزمن فرد را درگیر کند. در این مرکز برآنیم تا با تشخیص به موقع و درمان اختلالات متابولیک در صورت امکان، از معلولیت های آتی و مرگ و میر نوزادان و کودکان کشورمان به میزان قابل توجهی کاسته و با روش های تشخیصی قبل از تولد از بروز بیماری های متابولیک ارثی در بارداری های بعدی پیشگیری کنیم.

غربالگری اختلالات متابولیک نوزادان

غربالگری اختلالات متابولیک نوزادان

غربالگری 37 بیماری متابولیک

غربالگری 37 بیماری متابولیک

دپارتمان ها

تیم تخصصی

X