نمونه گیری جنین از قبیل آمنیوسنتز و CVS به منظور تشخیص وضعیت سلامت جنین به خصوص جهت بررسی ناهنجاری های ژنتیکی صورت می گیرد. این آزمایشات در موارد حاملگی های پر خطر حاصل از غربالگری و یا افراد در معرض خطر از نظر بیماری های ژنتیکی مشخص در صورت تشخیص متخصص انجام می شود. در مرکز نسل امید نمونه گیری های مایع آمنیوتیک و پرزهای جفتی، توسط پریناتولوژیست (متخصص طب مادر و جنین) انجام می شود.

آمنیوسنتز روشی است که در آن مقداری از مایع آمنیوتیک که هنگام بارداری جنین را احاطه نموده و از آن محافظت می کند، برداشته شده و مورد آزمایش قرار می گیرد. این مایع حاوی سلول های جنینی و مواد شیمیایی مختلف تولید شده توسط جنین می باشد. آمنیوسنتز از هفته ۱۶ بارداری قابل انجام است و در بعضی موارد این بررسی زودتر از ۱۶ هفته نیز انجام می شود اما متخصصین بهترین زمان را هفته ۱۶ می دانند. در روش CVS که برای بررسی علل مولکولی اختلالات جنین مناسب است، نمونه برداری از پرزهای جفتی صورت می گیرد. CVS از هفته ۱۱ بارداری تا ۱۳ بارداری قابل انجام است همچنین امکان انجام این تست در بارداری هایی با سن بالاتر تا هفته ۱۴ بارداری نیز وجود دارد.


رزرو نوبت آنلاین

در حال بارگذاری ...

X