اتوپسی جنین

  • 29 مهر, 1399
  • بازدید : 89
Instagram

اتوپسی جنین

اتوپسی عبارت است از کالبدشکافی جنین فوت شده یا مرده توسط پاتولوژیست جهت پی‌بردن به علت مرگ جنین. این مهم مراحل مختلفی دارد که شامل موارد زیر می‌باشد:
1- بررسی ظاهرجنین
2- وزن و اندازه گیری‌های ابتدایی
3- بررسی وضعیت احشاء داخلی سه حفره جمجمه، قفسه سینه و شکم
4- اندازه‌گیری احشاء
5- نمونه‌برداری قسمت کوچکی از احشاء جهت بررسی میکروسکوپی

متاسفانه این حقیقت وجود دارد که تعدادی از بارداری‌ها به سرانجام نمی‌رسند. طبق مطالعات انجام شده 15-10 درصد از بارداری‌ها به سقط (از بین رفتن جنین قبل از 20 هفته حاملگی ) منجر می‌شوند و تعداد کمتری نیز پس از 20 هفته حاملگی در داخل رحم از بین می‌روند. تمام این موارد نیازمند بررسی کامل هستند تا اقدامات لازم برای بارداری‌های بعدی به والدین توصیه شود.
این بررسی کامل شامل ارزیابی کاریوتایپ، انجام رادیوگرافی جنین، بررسی‌های میکروب‌شناسی و ارزیابی‌های ژنتیک مولکولی نیز می‌توان بهره برد. در موسسه پزشکی نسل امید خدمات تشخیص تخصصی ژنتیک در کنار خدمت اتوپسی جنین به تشخیص صحیح علت از دست رفتن حاملگی یا مرگ نوزاد کمک می‌نماید.
در این مرکز بررسی ژنتیک با تکنیک جدید سیتوژنتیک ملکولی انجام می‌شود که محدودیت‌های مربوط به تکنیک‌های قبلی را ندارد، چرا که روش‌های قدیمی به دلیل مرگ سلول‌های جنین احتمال شکست بیشتری داشتند ولی در این روش زمان مرگ، استریل بودن نمونه و تازه بودن آن اهمیت چندانی ندارد و قریب به اتفاق نمونه‌ها قابل بررسی خواهند بود.

لزوم بررسی جنین یا نوزاد فوت شده

از دست رفتنن حاملگی یا مرگ نوزاد افکار ونگرانی‌های مختلفی را برای والدین فراهم می‌کند. یکی از این نگرانی‌ها ترس از بارداری مجدد است و این که ایا این اتفاق برای بار دیگر تکرار می‌شود یا خیر؟
در موسسه پزشکی نسل امید مشاوره تخصصی ژنتیک همرا با اتوپسی جنین به این دسته از والدین در تشخیص علت از دست رفتن جنین یا نوزاد کمک خواهد کرد. اتوپسی جنین به عنوان یک شیوه تشخیصی می‌تواند کمک شایانی به والدین جهت کاهش مرگ و میر جنین در بارداری‌های بعدی کند و همچنین از فشار روانی والدین نیز بکاهد.

X