در صورتی که بر اساس شرح حال اخذ شده در جریان مشاوره ژنتیک، آنالیز شجره نامه و نتایج حاصل از بررسی های ژنتیکی قبلی انجام شده بر روی نمونه افراد مبتلا و سایر افراد خانواده، زوجین در معرض خطر داشتن فرزند مبتلا به اختلال ژنتیکی تشخیص داده شوند، امکان انجام بررسی ژنتیکی به روش تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی (Preimplantation genetic diagnosis- PGD) وجود دارد.

در این روش، بارداری با استفاده از فناوری تولید مثلی لقاح خارج رحمی یا آزمایشگاهی اتفاق می افتد و در مرحله خاصی از رشد رویان ها در آزمایشگاه، نمونه برداری یا بیوپسی از جنین ها به صورت جدا کردن یک یا چند سلول از رویان ها انجام شده و بررسی ژنتیکی از نظر جهش شناخته شده ی قبلی بر روی این سلول ها انجام می شود. در مرحله بعد رویان هایی که از نظر جهش مورد بررسی، سالم تشخیص داده شده اند به رحم مادر منتقل می شوند.

فواید روش PGD:

  • با توجه به اینکه بررسی های تشخیصی قبل از انتقال جنین ها به رحم مادر انجام می شود، در صورت باردار شدن مادر به احتمال زیاد بارداری با جنین سالم اتفاق می افتد و احتمال نیاز به خاتمه بارداری کمتر است.

معایب روش PGD:

  • علی رغم دقت بالای این تست، این میزان دقت ۱۰۰% نبوده و جهت اطمینان از وضعیت سلامتی جنین انجام PND در طی دوره بارداری همچنان ضروری می باشد.
  • هزینه این روش ها بسیار زیاد است.
  • موفقیت باردار شدن مادر وابسته به تکنیک های استفاده شده در حدود ۳۰% در هر سیکل تکرار IVF می باشد.
X