سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم بین هفته ۱۶ بارداری تا هفته ۲۲ بارداری صورت می گیرد. در بارداری هایی که سن آن ها به خوبی تعیین شده است و به نظر می رسد نیاز به آمنیوسنتز ندارند بررسی در هفته ۲۲-۲۰ بهترین شرایط سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم بارداری می باشد. همچنین اگر بارداری به خوبی تعیین سن نشده باشد انجام زودتر اسکن جهت تعیین سن دقیق و بررسی آناتومیک مورد نیاز است. در ایران باید توجه داشت که در صورت وجود آنومالی که تایید سقط قانونی داشته باشد نیاز به پزشک قانونی جهت اخذ مجوز سقط قانونی قبل از ۱۸ هفته و ۶ روز می باشد لذا بهتر است زمان انجام آنومالی اسکن به فرمی برنامه ریزی گردد تا در صورت وجود آنومالی منجر به سقط، تشخیص آن در زمانی انجام گردد که قبل از ۱۸ هفته و ۶ روز باشد.

اگر در بررسی جنین، آنومالی مشاهده نشود زمان انجام سونوی آنومالی اسکن حداقل ۳۰ دقیقه می باشد و در صورت وجود آنومالی در جنین قطعا زمان بررسی با توجه به نوع آنومالی گاها حتی بیش از یک ساعت می باشد. در سونوگرافی آنومالی اسکن، تمام ارگان ها و اندام های جنین به شکل جامع و مشخص بررسی و اندازه گیری شده و اندازه گیری های انجام شده با جداول مرجع مقایسه می شود تا نحوه رشد و تکامل جنین و استاندارد و یا غیر استاندارد بودن نحوه رشد و تکامل جنین مشخص شود.

لازم به ذکر می باشد حدود ۴۰ درصد آنومالی های جنین در سونوگرافی آنومالی اسکن سه ماهه دوم قابل تشخیص نمی باشد و نیاز به بررسی آن ها در سونوگرافی آنومالی سه ماهه سوم می باشد که تحت عنوان Late onset anomaly scan شناخته می شود لذا نباید انتظار داشت که در زمان انجام آنومالی اسکن سه ماهه دوم بتوان همه آنومالی های جنین را بررسی نمود.

در سونوگرافی جامع سه ماهه دوم بارداری (آنومالی اسکن) موارد زیر بررسی می شوند:

بررسی سیستم عصبی مرکزی

شامل:

بررسی مخچه (Cerebellum)، فضای پشت مخچه (Cisterna Magna)، بطن های طرفی (Ventricles)، کورپوس کالوزوم (Cavum Septum Pellucidum)، شیار های مغزی˓ شبکه کورویید (Choroid Plexus˓ Falx) و بررسی ستون فقرات. در بررسی ستون فقرات آنومال هایی همچون نقایص لوله عصبی (NTD)، اسکولیوز˓ آژنزی ساکرال˓ رگرسیون کودال و…قابل بررسی می باشند.

بررسی صورت شامل:

 بررسی چشم ها، لنز چشم ها، فاصله دو چشم˓ بررسی و اندازه گیری استخوان بینی، بررسی لب ها و چانه.

بررسی قلب شامل:

 بررسی حفره های قلب (Chambers) شامل دهلیز ها و بطن ها در نمای ۴chambers، بررسی عروق بزرگ قلب مثل آئورت و شریان های پولمونر، بررسی قوس آئورت و پولمونر˓ بررسی دریچه ها و دهلیزها و بطن ها و مسیرهای خروجی بطن ها

بررسی قفسه صدری.

بررسی ریه ها.

بررسی شکم (Abdomen) شامل:

بررسی جدار شکم (از نظر بررسی فتق نافی)- بررسی دیافراگم ها- بررسی معده و روده ها و بررسی محل آناتومیک معده- بررسی کلیه ها و مثانه. آنومالی های سیستم ادراری شامل آژنزی کلیه ها، کلیه های پلی کیستیک، دیسپلازی کلیه ها و انسداد در مسیر سیستم ادراری و کیست های ساده کلیه ها و… می باشد و حدود ۵۷٪ آنومالی های سیستم ادراری قبل از هفته ۲۴ بارداری تشخیص داده می شوند.

بررسی عروق بند ناف.

بررسی اندام ها شامل:

بررسی استخوان های بازو، ساعد، ران، ساق پا و بررسی دست و کف پا، بررسی محور و ساق پا و تا حد امکان بررسی انگشتان. لازم به ذکر است بررسی انگشتان پا از نظر تعداد بخصوص در مادران چاق به خوبی مقدور نمی باشد. همچنین بررسی چسبندگی انگشتان پا نیز مقدور نمی باشد.

بررسی شریان های رحمی:

شریان های رحمی بدون استثنا در تمامی مراجعه کنندگان به موسسه پزشکی نسل امید بررسی می شود. بررسی شریان های رحمی در سه ماهه اول بارداری جهت بررسی احتمالی پره اکلامپسی و بررسی شریان های فوق در زمان انجام آنومالی اسکن (سونوگرافی آنومالی سه ماهه دوم بارداری) وضعیت خون رسانی از مادر به جنین را مشخص می کند و در صورت کاهش جریان خون (Flow) در شریان های فوق˓ توصیه به انجام سونوی کالر داپلر شریان های رحمی در هفته ۲۵ حاملگی می شود.

بررسی سرویکس، تخمدان ها˓ حجم مایع اطراف جنین و جفت.


رزرو نوبت آنلاین

در حال بارگذاری ...

X