سونوگرافی سه ماهه سوم در هفته های ۳۰-۲۸ بارداری انجام می شود و هدف آن بررسی و یافتن آنومالی هایی در جنین می باشد، که در زمان غربالگری سه ماهه دوم قابل شناسایی نبودند. ۳۸/۵٪ از آنومالی ها در غربالگری سه ماهه سوم تشخیص داده می شوند و به این گروه از آنومالی ها Late Onset Anomaly گفته می شود، به عنوان مثال حدود ۴۰٪ آنومالی های سیستم ادراری بعد از هفته ۲۴ قابل شناسایی می باشند. همچنین آنومالی های سیستم گوارش جنین عموما بعد از هفته ۲۴ بارداری قابل بررسی و شناسایی می باشند (البته آنومالی هایی مثل فتق نافی و یا گاستروشزی در غربالگری سه ماهه اول بیشتر قابل بررسی و شناسایی می باشند). بیماری های مرتبط با سیستم استخوانی جنین (دیسپلازی استخوان ها) عموما بعد از هفته ۲۴ بارداری قابل شناسایی می باشند (البته فرم های شدید آن که سبب مرده زایی و یا تولد نوزادی با توان تنفسی کم می باشد که منجر به فوت بعد از تولد می شوند، در زمان غربالگری سه ماهه دوم قابل شناسایی می باشند).

سونوگرافی سه ماهه سوم در نحوه بررسی، سیر و پیشرفت آنومالی های مینور (خفیف) کمک شایانی می کند. آنومالی های خفیف سیستم ادراری و یا گوارشی و یا حتی آنومالی های خفیف قلبی و دیسپلازی استخوانی غیرکشنده، که در هفته های قبل تشخیص داده شده اند می بایست توسط سونوگرافی و به فرم پروتکل مشخص ارزیابی گردند و انجام سونوگرافی غربالگری سه ماهه سوم در این دسته از آنومالی ها قویا تاکید می شود. نحوه سیر و پیشرفت این گونه آنومالی های مینور بسیار حایز اهمیت می باشند زیرا که به سونوگرافر و والدین درک خوبی از سیر آنومالی داده و در تصمیم گیری والدین جهت درمان های پریناتال (در طول بارداری) و یا پست ناتال (پس از بارداری) کمک کننده می باشد.

مواردی همچون ارزیابی جفت (Placenta) از نظر چسبندگی (اکرتا) عمدتا در سونوگرافی غربالگری سه ماهه سوم بارداری بررسی می شوند. جفت طبیعی به دیواره رحم می چسبد و به میومتر تهاجم نمی کند، در هنگام زایمان جفت با یک قطع ناگهانی جریان خون داخل جفتی هم زمان با انقباض میومتر از دسیدوا جدا می شود. جفتی که به طور غیرطبیعی بعد از زایمان به دیواره رحم چسبیده باشد به نام جفت اکرتا نامیده می شود. جفت اکرتا با عوارض جدی حاملگی شامل از دست دادن خون مادر، نیاز به برداشتن رحم و باقی ماندن بقایای محصولات حاملگی همراه می باشد. جفت اکرتا قبل از زایمان با سونوگرافی می تواند تشخیص داده شود؛ به طوری که تعیین نحوه زایمان می تواند از قبل برنامه ریزی شود و باعث بهبود سرانجام مادر و نوزاد گردد.

همچنین در سونوگرافی غربالگری سه ماه سوم به درک بهتری از نحوه رشد جنین می رسیم و با تطبیق یافته های مربوط به نحوه رشد جنین (بیومتری) با سونوگرافی های قبلی می توانیم برآورد کمی در مورد نحوه رشد جنین داشته باشیم و در صورت لزوم توصیه به بررسی کالر داپلر جنین، جفت و بررسی نحوه خون رسانی از مادر به جفت و از جفت به جنین را نمود. برای مثال در کاهش رشد داخل رحمی (IUGR) با افزایش سن حاملگی با مقایسه بیومتری جنین با معیار های رشد جنین در سونوگرافی های قبلی تشخیص حاصل می شود و با بررسی معیار های فوق نوع IUGR (فرم قرینه و غیر قرینه) آن مشخص می شود و انجام سونوگرافی کالر داپلر در فرم غیر قرینه IUGR بسیار حایز اهمیت می باشد و معیار های داپلر نشان دهنده شدت IUGR˓ نحوه وزن گیری جنین و همچنین تصمیم به ختم بارداری و به دنیا آوردن جنین قبل از موعد مقرر (ترم) می باشد.


رزرو نوبت آنلاین

در حال بارگذاری ...

X