استفاده از داپلر در جنین روش بسیار سودمندی در بررسی ریسک پره اکلامپسی (فشار خون حاملگی) و همچنین بررسی جنین های در خطر IUGR (کاهش رشد داخل رحمی جنین) و بررسی نحوه جواب به درمان IUGR و همچنین بررسی و تصمیم به ختم حاملگی می باشد. چندین مدالیتی جهت پیگیری IUGR پیشنهاد شده است که شامل بیوفیزیکال پروفایل، بررسی مایع آمنیوتیک، تست بدون دسترسی به تنهاش، بررسی سرعت های عروق مختلف مادر و جنین توسط داپلر و ترکیبی از این موارد می باشد. در جنین های دارای ریسک محدودیت رشد داخل رحمی از مدالیتی داپلر به ویژه جهت بررسی سه رگ (شریان رحمی˓ شریان نافی و شریان مغزی میانی) استفاده می شود…بیشتر بدانیم

بررسی عروق فوق توسط داپلر نحوه جریان خون از مادر به جفت و از جفت به جنین و همچنین نحوه جریان خون داخل بدن جنین را مشخص می کند.

با بررسی اندکس های مقاومت و Pulsatility عروق فوق و مقایسه آن با جداول کتب می توان به درکی از نحوه خون رسانی به جنین و نحوه رشد جنین و نحوه درمان پی برد.


رزرو نوبت آنلاین

در حال بارگذاری ...

 

 

X