غربالگری سه‌ماهه اول بارداری در مؤسسه پزشکی نسل امید

غربالگری سه‌ماهه اول بارداری در مؤسسه پزشکی نسل امید

غربالگری سه‌ماهه اول بارداری در مؤسسه پزشکی نسل امید

غربالگری سه‌ماهه اول در مرکز جامع سلامت مادر و جنین مؤسسه پزشکی نسل امید مطابق با استانداردهای جهانی انجام از ابتدای هفته ۱۱ بارداری (۱۱W + 0D) تا آخر هفته ۱۳ بارداری  (۱۳W + 6D) که طول جنین(CRL) در محدوده ۴۵ الی ۸۴ میلیمتر است، انجام می‌شود. در غربالگری سه‌ماهه اول ریسک سه ناهنجاری کروموزومی شایع شامل سندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸) و سندرم پاتو (تریزومی ۱۳) در جنین محاسبه می‌شود.

در هر سه بیماری ذکر شده، عقب‌ماندگی ذهنی یکی از علایم است. نتایج حاصل از غربالگرى سه‌ماهه اول به ما نشان می‌دهد، به چه احتمالى باردارى توأم با سندرم داون، تريزومى ۱۸ و يا تريزومى ۱۳ خواهد بود و در گزارش غربالگرى به آن تعیین ریسک ابتلا گفته می‌شود.

دقت این غربالگری تقریباً ۹۴ درصد است و موارد مثبت کاذب ۴/۸ درصد است.


اولین نفری باشید که نظر می‌دهد!
ارسال نظر :