طرح کشوری غربالگری بیماری‌های متابولیک ارثی

طرح کشوری غربالگری بیماری‌های متابولیک ارثی

طرح کشوری غربالگری بیماری‌های متابولیک ارثی

طرح کشوری غربالگری بیماری‌های متابولیک ارثی نوزادان با استفاده از دستگاه Tandem Mass در سال ۱۳۹۸ با همکاری ۸ آزمایشگاه دارای استاندارد ISO-15189 و مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کل کشور آغاز شد. در این طرح موسسه پزشکی نسل امید با اداره ژنتیک و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و البرز همکاری می‌نماید.

در حال حاضر 10 آزمایشگاه در کشور توانایی انجام آزمایش‌های متابولیک را دارند که یکی از آنها آزمایشگاه موسسه پزشکی نسل امید است. این آزمایشگاه بعد از طی کردن ممیزی‌های دقیق وزارت بهداشت در سال ۹۸، برای انجام تست غربالگری متابولیک در قالب طرح کشوری، واجد صلاحیت تشخیص داده شد و به صورت روزانه تعداد زیادی نمونه از دانشگاه علوم پزشکی ایران و البرز دریافت می‌نماید. نمونه خون این نوزادان به آزمایشگاه موسسه پزشکی نسل امید ارجاع داده می‌شود تا بعد از انجام غربالگری، فرایند ارجاع به پزشک متخصص و اقدامات درمانی صورت پذیرد.