سمینار‌

سمینار علمی جایگاه NIPT در پروتکل‌های غربالگری دوران بارداری
سمینار‌ تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ظرفیت : 70 نفر مدت : یک روزه هزینه : رایگان
کنگره پزشکی فردمحور
سمینار‌ تاریخ شروع : ظرفیت : نفر مدت : 2 روز هزینه : رایگان